Avantatges de federar-se

AVANTATGES DE FEDERAR-SE

Éssent titular d´una llicència federativa podràs:

  • Participar a activitats i competicions oficials de caire autonòmic, nacional i internacional.
  • Accedir a examens oficials de grau reconeguts per la Reial Federació Espanyola de Judo i el CDS (Consejo Superior de Deportes)
  • Tenir la garantía de practicar i/o aprendre el teu esport amb professors degudament qualificats i titulats per la nostra Federació i reconeguts pel Consell Català de l´Esport, CDS (Consejo Superior de Deportes) i RFEJYDA
  • Obtenir titulacions oficials d´ensenyament i arbitratge en cursos impartits desde la Federació
  • Estar cobert per una assegurança esportiva segons el Reial Decret 849/1993 del 4 de Juny 
  • Arribar a ésser esportista Olímpic i representar al teu país o a la teva autonomía.