Pla : L´escola fa esport a la ciutat

Com cada curs la Federació Catalana de Judo i D.A. ha col·laborat amb l'Ajuntament de Barcelona en el Pla: "L'ESCOLA FA ESPORT A LA CIUTAT".

La col·laboració s´ha implementat amb una formació que reben les escoles inscrites al Pla. Aquesta es fa a l'INEFC Barcelona, a càrrec del Departament d'Ensenyament de la federació. Posteriorment les escoles desenvoluparan la formació rebuda als seus respectius centres educatius.

Les escoles participants aquest curs han estat 13 i com a cloenda han assistit a la trobada escolar de fi del Pla. La trobada s'ha realitzat els dies 21 i 22 de març a les Llars Mundet a càrrec de la nostra federació, amb una participació total de 535 nens/es.