La Federació inicia una sèrie de webinars per als àrbitres catalans

L’actual situació de confinament està provocant no només que els esportistes es vegin privats de treballar sobre el tatami i recuperar les sensacions, sinó que hi ha altres col·lectius de la família judoka que també s’estan veient afectats. 

Es tracta del col·lectiu d’àrbitres de la Federació, que amb l’anul·lació de les competicions previstes per aquest trimestre veuen com es queden sense oportunitats per poder entrenar la seva tasca, la qual també requereix de pràctica periòdica.

Amb l’objectiu de mantenir el col·lectiu arbitral format, aquest diumenge la Comissió Arbitral de la Federació Catalana de Judo ha organitzat el primer d’una sèrie de webinars dirigits als col·legiats. En el primer, celebrat aquest diumenge, s’han repassat un seguit d’accions de competicions internacionals que han estat objecte d’anàlisi i de discussió.

Aquesta primera sessió ha comptat amb la participació d’una quarantena d’àrbitres. El President de la Federació, Fermín Parra, ha inaugurat el webinar dirigint paraules d’agraïment als àrbitres, alhora que ha destacat la importància de mantenir el col·lectiu arbitral reciclat perquè el judo serà probablement de les darreres activitats a poder-se reiniciar.

Abans de les connexions en directe, s’envien als àrbitres els vídeos amb les accions que són objecte d’anàlisi i aquests han de respondre a un qüestionari indicant les seves valoracions. Posteriorment, en les videoconferències s’analitzen els resultats dels qüestionaris, que serveixen per veure quins aspectes cal reforçar.

La sessió inicial ha estat dedicada a valorar si escau o no atorgar puntuació a una acció tenint en compte criteris de continuïtat o de control.

Manel Cortés ha estat l’encarregat de dirigir el webinar, que ha comptat amb l’assistència de Juan Jose Tascón, d’Alfons Arjona i de Dídac Rodríguez. La intenció dels responsables arbitrals és poder fer una formació setmanal.