La Comissió del CNA participa al darrer webinar de l’arbitratge català

Diumenge passat va tenir lloc la darrera sessió dels webinars setmanals que la Comissió d’Arbitratge de la Federació ha organitzat pels seus col·legiats. En total s’han organitzat 4 sessions, que han tingut una gran acollida entre el col·lectiu arbitral amb una alta participació.

Setmanalment els àrbitres de la Federació han rebut un formulari amb diferents accions que han hagut d’analitzar mitjançant un formulari. Posteriorment, en el decurs de la connexió en directe; Manel Cortés, àrbitre olímpic, explicava el raonament de cada acció analitzada. Aquesta setmana passada, vora una cinquantena d’àrbitres van respondre el formulari.

Els reciclatge han servit per poder mantenir els àrbitres actualitzats i en contacte amb l’arbitratge malgrat la suspensió de competicions, que els impedeix poder exercir i conseqüentment els provoca la pèrdua de pràctica i d’entrenament.

Cada setmana s’han tractat temes diferents. En la darrera sessió, els temes que es van tractar van ser: situacions de matte i anàlisi de si ha estat assenyalat massa d’hora, correctament o massa tard; situacions d’immobilització i anàlisi de si s’ha assenyalat en el moment correcte i; situacions de postures defensives i la seva amonestació.

A més a més, la Comissió d’Arbitratge ha pogut veure el percentatge de respostes correctes de cada pregunta i conèixer en quins aspectes cal incidir més i cal aclarir per millorar la formació dels àrbitres catalans.

La sessió de clausura del cicle de webinars va comptar amb la presència com a convidats dels membres de la Comissió del CNA. Jesús Sánchez, Enrique Eraña, Teresa Esteban, Jesús Gallego, Raúl Camacho, Mª Victoria Meléndez, Alfonso Arjona i Òscar Domínguez van participar de la sessió i van aprofitar per explicar les seves experiències en la seva dilatada trajectòria com a àrbitres, així com aspectes rellevants que van considerar traslladar als àrbitres catalans.

Un cop més, el President de la Federació, Fermín Parra; va presenciar el reciclatge. Parra va donar la benvinguda als assistents, va agrair la presència dels convidats i el treball de la Comissió d’Arbitratge i de Manel Cortés en especial en l’organització del cicle.