ÈXIT DE LA I COPA CATALUNYA DE PROMOCIÓ

Vora 300 infants entre les categories benjamí i aleví es van aplegar el passat dissabte a la ciutat vallesana de La Llagosta per participar a la Copa Catalunya, que es va desenvolupar entre el matí i tarda amb una gran afluència tant de públic com de participants.

Aquesta competició, tenia com a objectiu “la difusió de l’esport, els valors del judo i formar els més petits en la competició; especialment aquells que aviat entraran en categories oficials com és el cas de la sub-15”-tal i com van explicar els responsables de l’àrea Juan Carlos Cerrudo i Sergi Pons.

Els judokes arribats d’arreu del territori van quedar dividits en lligues segons el seu pes; d’aquesta manera, es va assegurar que tots poguessin disputar un bon nombre de combats i, a més, que tots tinguessin medalla assegurada en pujar al podi.

La Copa Catalunya Benjamí i Aleví forma part del nou programa que s’ha establert enguany per ambdues categories; aquest primer torneig va servir per constatar el nivell de cada participants, per tal que de cara la proper competició, la II Copa Catalunya, a celebrar-se durant el proper trimestre, l’organització pugui agrupar els judokes segons el pes i el nivell per afavorir la igualtat entre els participants. D’aquesta manera, segons el nivell mostrat aquest passat dissabte, els judokes han quedat subdividits en tres franges. I per tant, quan arribi el Campionat de Catalunya, que serà l’última activitat adreçada a aquestes categories de promoció, els judokes estiguin perfectament distribuïts segons el seu nivell.

Tot i això, si de cara al Campionat de Catalunya hi ha algun participant que no va disputar aquesta fase prèvia; serà l’entrenador qui haurà de decidir la categoria de nivell en la qual creu que ha de competir.

Durant el matí va ser el torn per als judokes alevins, mentre que a la tarda, van ser els benjamins qui van prendre el protagonisme. Per tal d’agilitzar la competició i evitar llargues esperes, es va convocar els participants a diferents hores segons la categoria de pes i abans d’iniciar cada torn es va fer una salutació conjunta i un escalfament dirigit, que va permetre als petits esportistes fer amics tot fent judo.

Cerca de 300 niños entre las categorías benjamín y alevín se reunieron el pasado sábado en la ciudad vallesana de La Llagosta para participar en la Copa Cataluña, que se desarrolló entre la mañana y tarde con una gran afluencia tanto de público como de participantes.

Esta competición, tenía como objetivo "la difusión del deporte, los valores del judo y formar a los más pequeños en la competición; especialmente aquellos que pronto entrarán en categorías oficiales como es el caso de la sub-15 ", tal y como explicaron los responsables del área Juan Carlos Cerrudo y Sergi Pons.

Los judokas llegados de todo el territorio quedaron divididos en ligas según su peso; de esta manera, se aseguró de que todos pudieran disputar un buen número de combates y, además, que todos tuvieran medalla asegurada en subir al podio.

La Copa Catalunya Benjamín y Alevín forma parte del nuevo programa que se ha establecido este año para ambas categorías; este primer torneo sirvió para constatar el nivel de cada participante, para que de cara la próxima competición, la II Copa Cataluña, a celebrarse durante el próximo trimestre, la organización pueda agrupar los judokas según el peso y el nivel para favorecer la igualdad entre los participantes. De este modo, según el nivel mostrado este pasado sábado, los judokas han quedado subdivididos en tres franjas. Y por tanto, cuando llegue el Campeonato de Cataluña, que será la última actividad dirigida a estas categorías de promoción, los judokas estén perfectamente distribuidos según su nivel.

Sin embargo, si de cara al Campeonato de Cataluña hay algún participante que no disputó esta fase previa; será el entrenador quien deberá decidir la categoría de nivel en la que cree que tiene que competir.

Durante la mañana fue el turno para los judokas alevines, mientras que por la tarde, fueron los benjamines quienes tomaron el protagonismo. Para agilizar la competición y evitar largas esperas, se convocó a los participantes a diferentes horas según la categoría de peso y antes de iniciar cada turno se hizo un saludo conjunto y un calentamiento dirigido, que permitió a los pequeños deportistas hacer amigos haciendo judo.