Aspectes Formals

4. ASPECTES FORMALS

4.1 Judogi i cinturó

El judogi i el cinturó que portarà Tori i Uke haurà de tenir les següents característiques:

El judogi haurà de ser de color blanc (mai de color blau).
El judogi haurà d’estar net i polit, sense dorsals ni publicitat i en perfectes condicions.
El cinturó haurà d’estar lligat correctament.

4.2 Aspecte personal

Tant per Tori com per l’Uke:

Assistiran a l’examen amb una correcta higiene personal.
No portaran rellotges polseres, arracades, pírcings, etc.
En el cas de tenir els cabells llargs, s’hauran de dur recollits.


4.3 Protocol i actituds

Es important que l’actitud, la cortesia, el respecte, les cerimònies en general, la forma de dirigir-se al tribunal, etc. es faci de forma correcta i educada.
Nota:Els aspectes formals també seran avaluats pel tribunal examinador.