Normativa general dels passos de grau


1.  VIES D’ACCÉS ALS GRAUS DE CINTURÓ NEGRE

1.1.  Via Elit / Alt Nivell

1.2.  Via Competició

1.3.  Via Tècnica

1.4.  Via Recompensa

2.  CONDICIONS PER LA PRESENTACIÓ A CADA GRAU

2.1.  Temps de permanència en cada grau

2.2.  Edats mínimes

2.3.  Nombre de llicències

2.4.  Documentació necessària

3. OBTENCIÓ DELS PUNTS PER VIA COMPETICIÓ

3.1.  Sistema de competició masculina

3.1.1.  Per Lligues

3.1.2.  Per Línies

3.2.  Sistema de competició femenina

3.2.1.  Per Ippons

3.2.2.  Per Victòries

4. ASPECTES FORMALS

4.1.  Judogi i cinturó

4.2.  Aspecte personal

4.3.  Protocol i actituds