DEFENSA I PROTECCIÓ


Defensa i Protecció és una nova activitat física, creada a partir de la demanda formativa dels professionals de la seguretat pública de Catalunya, dins l´àmbit de la defensa personal.

El programa ha estat un projecte conjunt entre l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya (antiga Escola de Policía de Catalunya), l´Escola Catalana de l´Esport i la Federació Catalana de Judo i D.A., entre d´altres.

L´obtectiu és crear un criteri únic entre diferents programes de defensa personal existent i adeqüar les tècniques de defensa als objectius professionals de la policía.

Aquesta activitat està destinada als cossos de Policía de Catalunya que vulguin practicar una modalitat o especialitat esportiva relacionada amb la seva tasca professional.

2on Monogràfic en Defensa i Protecció (Bigues i Riells - 02.03.14)

1er Monogràfic en Defensa i Protecció (09.02.14)

Monogràfic 2

Monogràfic 1